Ny lag 1 Dec 2017 – Återkallelse av uppehållstillstånd

Nya regler gällande återkallelse av uppehållstillstånd

Svenska regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen (2005:716) som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Lagändringen börjar gälla den 1 december 2017.

Svenska regeringen kommer även återkomma till svenska riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Lagändringen ska träda i kraft snarast möjligt, dock senast den 1 juli 2018.

Human Entrance välkomnar ovan förändringar, då svensk arbetsmarknad har åberopat lagändring under lång tid. Den nya lagen ger arbetsgivaren en möjlighet att korrigera eventuella brister i försäkringsskyddet som idag många gånger leder till onödiga utvisningar.

För mer information, välkommen att kontakta oss eller läs mer på Riksdagens hemsida.

Källa: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/debatt-om-forslag/mojlighet-att-avsta-fran-aterkallelse-av_H501SfU7

Share the Post:

Related Posts